contact vestigingen inloggen

Welkom bij DJA Thoma

DJA Thoma†verzekert risicoīs voor particulieren en bedrijven, volgt alle ontwikkelingen op dit terrein en streeft naar een goede service voor haar relaties. Graag laten we u nader kennis met DJA Thoma†maken. Als onderdeel van Thoma Groep zijn we ťťn van de grootste adviseurs op het gebied van verzekeren, hypotheken en pensioenen van het land. Wij berharitgen de financiŽle- en verzekeringsbelangen van duizenden particuliere en bedrijfsmatige relaties. Van ZZP-ers tot beursgenoteerde multinationals.

Actualiteiten

Selecteer de verzekering die bij u past

Zorg

verzekering
meer info

Rechtsbijstand

verzekering
meer info

Auto

verzekering
meer info

Boot

verzekering
meer info
alle verzekeringen
Hoe tevreden zijn onze relaties?Jaarlijks houden wij onder 1.000 van onze relaties een tevredenheidsonderzoek.
Algemeen
8,6
Advies
9,0
Schadeafhandeling
8,7
Administratie
8,3

Adviseur aan het woord

  • Een (onder)aannemer heeft te maken met een groot aantal risico’s. Tijdens het aanbesteden en uitvoeren van een werk krijgt hij met veel zaken te maken waar hij rekening mee moet houden.Een gebouw in de (aan)bouwfase kent nog meer risico’s dan een voltooid bouwwerk. Behalve schade door brand, storm en andere van buitenkomende onheilen, is er bijvoorbeeld een grote kans op diefstal of vandalisme, omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is. Daarnaast kan de schade worden veroorzaakt door fouten van de bouwende partijen zelf - waaronder ontwerp- of constructiefouten - door een gebrek in een materiaal. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien en bronbemaling schade veroorzaken.
  • Pensioen heeft nog nooit zoveel aandacht gehad als de laatste jaren. Dekkingsgraden, niet indexeren en pensioenverlaging komen regelmatig in het nieuws. De afgelopen jaren is ook veel gewijzigd in de pensioenregelingen. Regels zijn veranderd en de mogelijkheden voor pensioenopbouw zijn beperkt. De opmerkingen die zijn gemaakt in de recent gevoerde pensioendialoog beloven nog veel meer verandering: verdere beperking van pensioenopbouw, zowel voor de DGA als voor de werknemer; verhoging van de AOW-leeftijd; individualisering van aanspraken met minder solidariteit. Dit wordt dan nog aangevuld met het neerleggen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen situatie bij het individu; pensioen voor ZZP-er/zelfstandige.
  • Een calamiteit treft je organisatie. Dit wijkt af van de gebruikelijke dagelijkse routine. Hoe ga je daar slim mee om? Iedereen krijgt er wel eens mee te maken in zijn privéleven. Ook bedrijven ontsnappen er niet aan. Onze ervaring leert dat weinig organisaties een plan hebben hoe te handelen, zowel direct na de vervelende gebeurtenis met behulp van calamiteitenplan als op langere termijn met behulp van continuïteitsplan. In 2008 is de TU Delft getroffen door een grote brand. Binnen een week was er weer onderwijs mogelijk doordat een goed calamiteiten- en continuïteitsplan beschikbaar was, wat goed opgevolgd is. Het heeft dus zin om een plan te maken. Heb je als organisatie geen plan, begin dan nu.
© Thoma Groep 2018